Vanakam vzw

Travellers steunt structureel de projecten van Vanakam vzw in Uthani, Tamil Nadu en in Kanam, Kerala in Zuid-India.

Sinds 1992 reist Christophe Lambert naar Azië. In die vele reizen heeft hij niet alleen de landen of culturen maar vooral de mensen leren kennen. Kennen impliceert doorgaans ook appreciëren. Daarom is hij zich gaandeweg ook meer gaan inzetten om het lot van de mensen en vooral van de kinderen in Azië te verbeteren. In deze beginjaren verzette hij zich vooral tegen kinderprostitutie. Daarom steunde hij met verschillende acties kindgerichte projecten van verschillende ngo's.

Eind 1997 vertrok Christophe Lambert voor een jaar naar India. Hij zou er zijn eerste boek maken. "India, een blik in de spiegel" kwam uit in 1998 bij uitgeverij Lannoo.

Tijdens die reis groeide bij Lambert het idee om een project aan de verkoop van het boek te verbinden. Wie over India schrijft, kan misschien ook iets voor India terugdoen. In Tamil Nadu ontmoette hij Sister Mary, een religieuze die zich bekommerde om het lot van straatkinderen. Mary gaf zelf les in een school, maar ze vond dat ook arme kinderen recht hadden op onderwijs. Intelligentie heeft immers niets te maken met rijkdom of afkomst, vond ze. In India gebeurt het veelal dat arme kinderen door een gebrek aan geld binnen het gezin niet naar school gaan. Ze werken ook meestal om het gezin mee te helpen overleven. Het gebrek aan motivatie bij de ouders maakt dat vele kinderen zo gedoemd zijn om ongeletterd te blijven. Vooral meisjes worden zo thuis gehouden. Wat de ouders echter uit het oog verliezen is dat de kloof tussen arm en rijk zo enkel maar blijft groeien. Een goed en adequaat onderwijs is immers de hoeksteen van een maatschappij en een samenleving krikt zich automatisch op wanneer het onderwijs niveau haalt . En bovenal als iedereen de kans krijgt naar school te gaan. Vooral aan de positie van meisjes moest gesleuteld worden. Indien de meisjes meer kans krijgen op onderwijs zal dat ongetwijfeld ook de positie van de vrouw in de maatschappij verbeteren.

Lambert had hierover lange gesprekken met Mary. Hij was onder de indruk van haar kleine pioniersprojectje van 8 kinderen. Hij besloot dan ook met haar dit project verder uit te breiden.

Met de netto-opbrengsten van "India, een blik in de spiegel" begon Lambert met de geldinzameling voor dit doel dat hij en Mary zich hadden gesteld.

Hij gaf ook voordrachten, organiseerde tentoonstellingen. Hij verzamelde met allerhande evenementen, zoals een concert in 2000 in de Bijloke in Gent, voldoende gelden om grond aan te kopen. Samen met de steun van vicaris-generaal Father Chinnappan werd "Mensch Trust" opgericht. Een VZW die van de Indische overheid bevoegdheid kreeg om in Tamil Nadu voor de opvang van kinderen te zorgen. Met deze eerste fondsen werd 13 hectare land gekocht in 2001. Eind 2002 werd een waterput gebouwd, gefinancierd met het geld dat Lambert kreeg van de "Tony Fakkel Award" (2500 euro).

Op dit moment is de vzw volop bezig met de uitbouw van het project.

http://www.vanakam.be